چگونگی ترکیب unFOIL و بزرگترین فاکتور مشترک خوش آموز

انتخاب گزینه های فاکتورگیری

گاهی اوقات مجبور می شوید یک مسأله را بیش از یکبار فاکتورگیری کنید. این بخش به شما نشان می دهد چگونه می توانید دو تکنیک کاملاً متفاوت فاکتورگیری را روی یک مسأله استفاده کنید. فرآیند استفاده از تکنیکهای مختلف فاکتورگیری، متفاوت از استفاده مجدد از یک روش یکسان، همچون بیرون کشیدن چندبارۀ فاکتورهای مشترک، می باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi