چگونگی گروه بندی و استفاده از unFOIL در یک بسته بندی خوش آموز

انتخاب گزینه های فاکتورگیری

گاهی اوقات مجبور می شوید یک مسأله را بیش از یکبار فاکتورگیری کنید. این بخش به شما نشان می دهد چگونه می توانید دو تکنیک کاملاً متفاوت فاکتورگیری را روی یک مسأله استفاده کنید. فرآیند استفاده از تکنیکهای مختلف فاکتورگیری، متفاوت از استفاده مجدد از یک روش یکسان، همچون بیرون کشیدن چندبارۀ فاکتورهای مشترک، می باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi