شیوه بدست آوردن زمان یا سرعت با فرمول مسافت خوش آموز

فرمول های فاصله (Distance Formulas)

من درخواست وام برای اولین ماشینم را به یاد می آورم. چه تجربۀ وحشتناکی بود! فرم درخواست اولین چالش بود. اما مرموز ترین و تحسین برانگیزترین بخش کل فرآیند وقتی بود که مسئول وام آن سوی میز نشست و شروع به وارد کردن اعداد به داخل کامپیوترش کرد. به نظر می رسید که ساعتها مشغول فشردن دکمه ها بود. سپس تامل و تفکری کرد. اعداد بیشتری را وارد کرد و اخمی نمود. و سپس بالا را نگاه کرد، لبخندی زد، و گفت: "بله، تای...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi