روش سازماندهی برای حل کردن معماهای ریاضی خوش آموز

سازماندهی برای حل کردن مسائل داستانی (Story Problems)

مسأله های داستانی (Story problems) می توانند یکی از کمتر محبوب ترین فعالیتها در بین دانش آموزان جبر باشند. اگرچه جبر، نمادهای آن، قوانینش، و فرآیندهایش به عنوان دری رو به سمت ریاضیات عالی (higher mathematics) و تفکر منطقی عمل می کنند، مسأله های داستانی به شما مزایا و نتایج فوری در شرایط زندگی واقعی را می دهند. من تشخیص دادم که برخی از مسأله های داستانی اندکی ساختگی به نظر می رسند، به همین دلیل هم...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi