روش حل کردن مساله های داستانی مربوط به حجم خوش آموز

مسائل داستانی محیط، مساحت، و حجم

مسأله های محیط (Perimeter)، مساحت (area)، و حجم (volume) از پرکاربردترین انواع مسأله های داستانی می باشند. اجتناب کردن از وضعیتهایی در زندگی واقعی که شما باید با یک یا چند تا از این اندازه گیری ها سر و کله بزنید، مشکل است. برای مثال، روزی شما می خواهید حیاطتان را حصار بندی کنید و نیاز به پیدا کردن محیط حیاطتان دارید تا بدانید چقدر مصالح نیاز دارید. شاید شما چشم انتظار یک بچه هستید و می خواهید اتاق...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi