نحوه حل کردن مسائل ترکیبی (Mixture problems) در ریاضی خوش آموز

مسائل ترکیبی (Mixture problems)

مسائل ترکیبی می توانند اشکال خیلی متفاوتی داشته باشند. انواع سنتی وجود دارد که در آنها شما واقعاً می توانید یک مسأله را با مسأله ای دیگر مخلوط کنید، مثل مخلوط کردن آب و ضدیخ. انواع دیگری هم هستند که در آنها اجزاء جامد با یکدیگر ترکیب می شوند، مثل ترکیبی که در ظرف سالاد یا ظرف شکلات می بینید. در انواع دیگری سرمایه گزاریهای متفاوتی در نرخهای متفاوتی با یکدیگر ترکیب شده اند. من تمامی این انواع مسأله ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi