نحوه تشخیص خطوط عمود بر یکدیگر (Perpendicular) با شیب خط خوش آموز

خطوط موازی (Parallel) و خطوط عمود بر یکدیگر (Perpendicular)

شیب یک خط (slope of a line) اطلاعاتی در مورد ویژگی های خاص آن خط را به شما می دهد. شیب خط به شما می گوید که آیا آن خط تند است یا مسطح و در صورتی که جهت خط را از چپ به راست در نظر بگیریم آیا آن خط رو به سمت بالا می رود یا رو به سمت پایین می رود. همچنین شیب خط می تواند به شما بگوید که آیا خطی بر خط دیگر موازی یا عمود می باشد یا خیر. شکل 9-20 خطوط موازی و خطوط عمود بر یکدیگر را به شما نشان می دهد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi