آموزش تصویری اجتناب از خطاهای رایج در جبر خوش آموز

ده روش اجتناب از مشکلات و اشتباهات

عملیات جبری بسیار زیادی در دنیا انجام می شود: همه کسانی که از سطح تحصیلات مقدماتی فراتر رفته باشند، یک کلاس جبر را گذرانده اند، بنابراین تعداد زیاد افرادی که از جبر استفاده می کنند به این معنا می باشد که تعداد زیادی خطای اجتناب ناپذیر نیز وجود خواهد داشت. در گرماگرم کشاکش با مسائل جبری، فراموش کردن برخی از قوانین مبهم تر یا اشتباه گرفتن یک قانون با قانونی دیگر به سادگی محتمل است. اما برخی از خطاها...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi