روش کار با ترفندهای محاسبات ذهنی ریاضی خوش آموز

ده ترفند ضرب

شما سالها پیش با جدول ضرب آشنا شدید. شما به سرعت می توانید حاصلضرب \(7\) و \(9\) یا \(8\) و \(6\) را یگویید. در این فصل، شما چند الگو و ترفند جدید یاد می گیرید تا در حاصلضرب ها و عملیات ها به شما کمک کنند ـــ ترفندهایی که در زمان شما صرفه جویی می کنند. همچنین شما تمایل دارید که وقتی از این ترفندها استفاده می کنید به پاسخ صحیح برسید (قطعاً که به دنبال پاسخهای اشتباه نمی باشید). و به این فکر کنید که...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi