اعداد زائد خوش آموز

ده نوع خاص از اعداد

ریاضیدانان اعداد را به روش های بسیاری دسته بندی می کنند، درست شبیه روانشناسان (و خبرچین ها) که مردم را دسته بندی می کنند: زوج یا فرد، مثبت یا منفی، گویا یا اصم، و به همین ترتیب. در این فصل، شما با قرار دادن اعداد در گروههای جذاب که منجر می شود خاص گردند، روش های بیشتری را برای دسته بندی اعداد خواهید یافت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi