آموزش اثبات متشابه بودن مثلث ها با روش های AA ، SSS، و SAS خوش آموز

اثبات متشابه بودن مثلث ها

در فصل 9 پنج روش برای اثبات همنهشتی مثلث ها را تشریح کردیم: \(SSS\) ، \(SAS\) ، \(ASA\) ، و \(HLR\). در این بخش، چیزی مرتبط با آن را به شما نشان می دهم ـــ سه روش برای اثبات اینکه مثلث ها متشابه می باشند: \(AA\) ، \(SSS\sim\) ، و \(SAS\sim\) . ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi