شیوه حل کردن مسأله های تانژانت خوش آموز

تانژانت (مماس)

در این بخش، خطهایی را بررسی می کنید که بر دایره ها مماس (tangent) می باشند. تانژانت ها در برخی از انواع مسأله های جالب ظاهر می گردند: مسأله های تانژانت مشترک و مسأله های مربوط به دور چیزی چرخیدن. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi