نحوه کار با خطهای متعامد بر صفحه خوش آموز

خطهای متعامد بر صفحات

تمامی هندسۀ ارائه شده در فصلهای قبل از این شامل شکلهای دو بعدی بودند. در این فصل، شما برای اولین بار شکل های هندسی و اثبات های سه بعدی را بررسی می کنید، شانس این را پیدا می کنید که خطها و صفحات، و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را در یک فضای سه بعدی بررسی کنید. اما برخلاف مکعب ها، کره ها، و استوانه های سه بعدی، که شما در زندگی روزمره می بینید، چیزهای سه بعدی ارائه شده در این فصل، به چیزهای مسطح دو بع...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi