چگونگی کار با بازتاب ها (Reflections) و جهت (orientation) خوش آموز

بازتاب در هندسه (Reflection)

تبدیل (transformation) یک شکل در دستگاه مختصات x-y را می گیرد ـــ فرض کنید یک مثلث، متوازی الاضلاع، چندضلعی، هرچیزی ـــ و آن را به یک شکل مرتبط تبدیل می کند. به شکل گرفته شده توسط تبدیل، شکل سابق (before) و همینطور تصویر پیشین (pre-image) گفته می شود و به شکل تولید شده طی این فرآیند، شکل بعدی (after) و همینطور تصویر (image) گفته می شود. این تبدیل ممکن است تصویر اصلی را بزرگتر یا کوچکتر کند، آن را ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi