ساده سازی اعداد اعشاری با حذف صفرهای پیش رو (leading zeros) و دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros) خوش آموز

پاسخنامه اعداد اعشاری

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد اعشاری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

اعداد اعشاری

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: بسط دادن اعداد اعشاری، ساده سازی اعداد اعشاری با حذف صفرهای پیش رو (leading zeros) و دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)، ضرب و تقسیم اعداد اعشاری، گرد کردن اعداد اعشاری، تبدیل اعداد اعشاری به کسرها، تبدیل کسرها به اعداد اعشاری، تبدیل اعداد اعشاری به اعداد مخلوط، و ... . برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi