شوهر به انگلیسی خوش آموز

People and family

در این درس به بانک واژگان مربوط به افراد (People) و اعضای خانواده (family) می پردازیم. واژگانی همچون پسر، دختر، مرد، زن، بچه ها، دوستان و ... برای معرفی افراد مختلف می باشند. و واژگانی همچون شوهر، همسر، مادر، پدر، پسر، دختر، برادر، خواهر، دوست پسر، دوست دختر و ... مربوط به اعضای خانواده و بستگان دیگرند. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi