حال ساده در انگلیسی خوش آموز

simple present, I and you, we, you, they, and wh- questions

در این درس با اشکالی از حال ساده آشنا می شوید. چگونگی استفاده از do و do not را برای سوالی کردن و منفی کردن جملات حال ساده می آموزید. با نکات گرامری مهمی پیرامون این موارد آشنا می گردید. چگونگی استفاده از کلمات پرسشی wh در انگلیسی را می آموزید. در انتها تمریناتی برای درک مطلبتان خواهید داشت. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi