حال ساده در امریکن انگلیش فایل استارتر خوش آموز

simple present, I and you, we, you, they, and wh- questions

در این درس با اشکالی از حال ساده آشنا می شوید. چگونگی استفاده از do و do not را برای سوالی کردن و منفی کردن جملات حال ساده می آموزید. با نکات گرامری مهمی پیرامون این موارد آشنا می گردید. چگونگی استفاده از کلمات پرسشی wh در انگلیسی را می آموزید. در انتها تمریناتی برای درک مطلبتان خواهید داشت. ...

5A A bad hair day

یک مکالمۀ معمولی بین یک آرایشگر و مشتری اش زمینه لازم برای یادگیری حال ساده (simple present) در جملات مثبت و منفی را برای شما فراهم می آورد. طی این مکالمه با واژگان جدیدی نیز آشنا می شوید. در ادامه تمرینی در مورد پرسش دربارۀ مدل مو خواهید داشت. گرامر این درس به حال ساده و اشکال مثبت، منفی و سوالی آن می پردازید. در قسمت واژگان نیز با افعال پرکاربرد و متداولی در زبان انگلیسی آشنا می شوید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi