افعال پرکاربرد انگلیسی خوش آموز

Common verbs 1

در این درس با افعال متداولی در زبان انگلیسی آشنا می شویم. این افعال زندگی کردن، داشتن، تماشا کردن، گوش دادن، خواندن، خوردن، درست کردن، نوشیدن، صحبت کردن، خواستن، دوست داشتن، کار کردن، مطالعه کردن، و رفتن می باشند. در ادامه با یک تمرین شنیداری و یک تمرین نوشتاری این افعال را تمرین می کنید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi