نحوه کانورت کردن کامپیوتر فیزیکی به VM در ESXI با VMware Converter خوش آموز

نحوه کانورت کردن سرور فیزیکی به VM در ESXI با VMware Converter

ایجاد یک ماشین مجازی جدید و همچنین نصب و پیکربندی تمام برنامه های لازم می تواند مدت ها طول بکشد. خوشبختانه، در صورت نیاز به انتقال یک ماشین خود از یک سرور فیزیکی به یک ماشین مجازی VMware، نیازی به ایجاد و پیکربندی یک VM جدید از ابتدا نیست زیرا می توانید از VMware vCenter Converter Standalone برای تبدیل یک ماشین فیزیکی به ماشین مجازی استفاده کنید. VMware vCenter Converter Standalone همچنین می تواند...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi