روش های Move یا انتقال کامپیوترها از OU به OU دیگر خوش آموز

Move یا انتقال کامپیوترها از OU به OU دیگر

در شبکه های سازمانی پس از نصب Active Directory و راه اندازی دامین، سیستم های خود را به دامین جوین می کنید. بصورت پیشفرض وقتی سیستمی به دامین جوین می شود، اکانت آن کامپیوتر در دیتابیس اکتیودایرتوری که از طریق کنسول Active Directory Users And Computers قابل مشاهده است، در یک Container ای با نام Computers قرار می گیرد. در چند مطلب قبلی به نحوه جوین Pre-stage کلاینت ها به دامین و همچنین تعیین یک OU مش...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi