حرکات حجمی برای عضلات بیرونی سینه خوش آموز

12 تمرین برای حجم در عضلات سینه

در یودوی زیر 12 حرکت تمرینی را مشاهده می کنید که مناسب حجم در عضلات سینه است. در هر حرکت، تعدا ست ها و تکرارها نمایش داده می شود. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi