مشخص کردن ترافیک ورودی یا خروجی در چارت های Solarwinds NTA خوش آموز

مشخص کردن ترافیک ingress یا egress در چارت های Solarwinds NTA

یکی از نکات مهمی که در گزارشات بخش های مختلف در کنسول Solarwinds NTA باید بدان توجه کنید این است که گزارشات بر اساس ترافیک های ورودی و خروجی(ingress و egress) است که شما می توانید مشخصا به یکی از این دو را فعال کنید تا گزارشات فقط ورودی و یا خروجی را مشاهده کنید. به عنوان مثال در کنسول Solarwinds NTA به بخش Top 5 Applications دقت کنید. در این بخش با فونت ریز، بازه زمانی(که در مطلب قبلی نحوه تغییر ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi