Fix Play Windows Startup Sound is Greyed out in Windows 11/10 خوش آموز

رفع مشکل خاکستری بودن Play Windows Startup Sound در پنجره Sound ویندوز

از طریق پنجره Sound در ویندوز می توانید صدای startup sound یا صدای راه اندازی ویندوز را فعال یا غیرفعال کنید. اما بعضا با مشکل خاکستری بودن گزینه Play Windows Startup Sound مواجه می شوید که نمی توانید این گزینه را تغییر دهید این مشکلی است که در این پست به نحوه رفع آن خواهیم پرداخت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi