What is a network خوش آموز

شبکه کامپیوتری چیست؟

قصد من در این مطلب کوتاه آشنایی خیلی کلی با شبکه های کامپیوتری است. بسیاری از دانشجویان نتورک پلاس و حتی دانشجویان کامپیوتر، مفهومی کلی از شبکه در ذهن دارند اما وقتی از آنها سوال کنید که شبکه کامپیوتری چیست، برخی از آنها نمی توانند یک جواب سرراست به شما دهند. یک شبکه کامپیوتری(computer network) را می توان به عنوان سیستمی از دستگاه های متصل به هم توصیف کرد که می توانند با استفاده از برخی استانداردهای رایج (که پروتکل نامیده می شوند) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند(در دوره Network Plus به این مباحث به طور کامل پرداخته شده است). این دستگاه ها برای تعامل و تبادل Resource ها و منابع (مانند فایل ها و پرینترها) و سرویس ها ارتباط برقرار می کنند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi