نحوه پاک کردن vcls ها در vcenter خوش آموز

Retreat Mode برای کلاسترها در Vmware چیست

در VMWare Vsphere، وظیفه DRS cluster از لحاظ تاریخی به vCenter server گره خورده است. و در صورت آفلاین شدن، آن را غیرقابل دسترس می کند. به منظور اصلاح آن، vSphere 7u1، ماشین های مجازی vSphere Cluster Service یا vCLS را معرفی کرد. مجموعه‌ای از virtual appliance های کوچک که وظایف Clustering را بر عهده داشتند تا آنها را از دست vCenter خارج کند و در دسترس بودن را بهبود بخشد، که Retreat Mode را نیز به ه...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi