جواب صفحه 57 ریاضی هشتم خوش آموز

فعالیت 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

به عددهای زوج زیر توجه کنید. همان طور که می بینید، هر عدد زوج را می توان به صورت \(2 \times n\) نشان داد. ...

کار در کلاس 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به عددهای ورودی و خروجی در هر ردیف، کاری را که ماشین انجام می دهد حدس بزنید. ...

کار در کلاس 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به جدول های زیر و رابطۀ \(x\) و \(y\)، جاهای خالی جدول ها را پر کنید: ...

کار در کلاس 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

عدد \(x\) به ماشین های زیر وارد، و عدد \(y\) از آنها خارج می شود. با توجه به کاری که این ماشین ها انجام می دهند، عددهای خروجی را بنویسید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi