پیکربندی ILO سرور dl380 g10 خوش آموز

ویدئوی Unboxing و پیکربندی ILO در سرور HP DL380 G10

در ویدئوی زیر Unboxing کردن سرور HP DL380 G10 را مشاهده خواهید کرد و ضمن اینک هبرای مدیریت سرور، نحوه پیکربندی ILO را خواهید دید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi