خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

لیست سوالات انجمن برای مشاهدۀ پاسخ بر روی عنوان سوال کلیک کنید
# عنوان سوال
1 تکرار برخی کدهای معین در گزارش تراز ۱۴۰۲/۰۳/۱۳۲۱:۳۰1
2 دو دفتره ۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۴:۰۷1
3 انتقال اسناد از طرق فایل اکسل ۱۴۰۲/۰۲/۱۶۱۹:۱۳1
4 مشکل در تولید سند حسابداری رسید برگشت از فروش ۱۴۰۲/۰۲/۱۳۲۰:۴۸2
5 گزارش برای اسنادی که یاد داشت دارد ۱۴۰۲/۰۲/۱۰۲۳:۵۹1
6 دفتر روزنامه تجمیعی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰۲۲:۵۷3
7 تغییر آدرس شرکت ۱۴۰۲/۰۲/۰۵۰۰:۲۲2
8 شماره فاکتورهای فروش ۱۴۰۲/۰۲/۰۳۱۸:۲۱1
9 اضافه نمودن بازه زمانی سالهای قبل به گزارش ۱۴۰۲/۰۱/۲۲۲۱:۵۷1
10 محاسبه استهلاک برای دارائیهای بهرده برداری سال بعد ۱۴۰۲/۰۱/۰۳۰۰:۴۴1
11 عدم صحت در نمایش موجودی انبار ۱۴۰۱/۱۲/۲۱۲۲:۲۲1
12 عدم مشاهده ساعت اضافه کاری در فیش حقوق ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۲۳:۳۹1
13 انواع فروش در سیستم یکپارچه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۰۹:۳۰1
14 تهیه گزارشات فصلی و تکمیل زیر سیستم حقوق ۱۴۰۱/۱۰/۲۲۱۱:۰۱1
15 تشکر و موارددیگر درجهت استفاده بهینه از سیستم ۱۴۰۱/۱۰/۱۶۱۱:۴۵1
16 درخواست ۱۴۰۱/۱۰/۱۳۱۰:۴۰1
17 پیشنهاد درخصوص بهبود عملکرد سیستم حسابداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۵۲۳:۲۴1
18 آموزش ویدیویی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰۰۸:۵۱1
19 حساب های معین ۱۴۰۱/۰۹/۲۳۰۸:۰۴9
20 موارد قابل ذکر برای نسخه 6.2.0.0 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲۱۷:۴۰2