خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی

جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی
درس نامه، پرسش ها و تمرینات امتحانات سراسری نهایی، مهرداد پورمحمد دبیر فیزیک تالش. جزوۀ شمارۀ 33 بخش دوم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردانلود جزوۀ درسی


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز