خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. تئوری سقوط آزاد

آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. تئوری سقوط آزاد
آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. تئوری سقوط آزاد. مهرداد پورمحمد دبیر فیزیک تالش.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز