خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


رد کردن و بستن بند کفش و کتانی

رد کردن و بستن بند کفش و کتانی
اگر به یوتیوب در این خصوص مراجعه کنید، با بی شمار سشلیقه و مدل بستن و رد کردن بند کفش روبرو می شوید که شاید انتخاب را برای شما مشکل کند. در هر صورت از بین این همه نوع و مدل، سه مدل از روش بستن بند کتانی و کفش را در این ویدئو مشاهده می کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارyoutube: https://youtu.be/10ipeHQ3bAsنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز