خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


12 تمرین برای حجم در عضلات سینه

12 تمرین برای حجم در عضلات سینه
در یودوی زیر 12 حرکت تمرینی را مشاهده می کنید که مناسب حجم در عضلات سینه است. در هر حرکت، تعدا ست ها و تکرارها نمایش داده می شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارYoutube: https://youtu.be/vlSvolmYgcsنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.