خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


24 تمرین بدنسازی در منزل

24 تمرین بدنسازی در منزل
اگر به دلیل بیماری یا مشغله یا هر دلیل دیگری باشگاه رفتن برای شما میسر نیست می توانید تمرینات بدنسازی را در خانه انجام دهید. البته هم به دمبل و هم هالتر و کمی وزنه برای تمرینات نیاز دارید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارYoutube: https://youtu.be/MViDWbgM_8Yنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.