خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


12 تمرین بدنسازی برای تمامی بخش های عضلات پا

12 تمرین بدنسازی برای تمامی بخش های عضلات پا
12 تمرین که به طور کامل عضات پا را در بر می گیرد. البته همه این تمرینات برای یک جلسه نمی باشد بلکه باید تقسیم شود. حتما به فرم اجرای تمرین دقت کامل داشته باشید و سپس تمرین را انجام دهید. برای هر حرکت، تعداد ست ها و تعداد تکرارها درج شده و ضمن اینکه عضلات درگیر و هدف در هر حرکت تمرینی به طور دقیق نشان داده شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارYoutube: https://youtu.be/LLp8zCB3zXc


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.