خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


بررسی انواع لایسنس Solarwinds NPM

بررسی انواع لایسنس Solarwinds NPM
لایسنس SolarWinds NPM بر اساس تعداد المان ها برای مانیتورینگ محاسبه می شود. هر لایسنس بر اساس node ها، اینترفیس ها و volume ها برای مدیریت و مانیتورینگ حساب شده است. محصولات پلت فرم Orion از مجوزهای همیشگی و دائمی و مجوزهای اشتراکی، پشتیبانی می کنند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
NPM با توجه به بیشترین تعداد از انواع المان های شبکه تحت مانیتورنگ دارای لایسنس است.


Node: هر دیوایسی است که تحت مانیتورینگ است که می تواند شامل روترها، سوئیچ ها، مودم ها، AP ها، سرورها، VM ها، سیستم عامل ها، کارت شبکه ها و غیره... باشد.
Interface: هر نقطه ای از شبکه که ترافیک از آن عبور می کند مانند پورت ها سوئیچ، اینترفیس های روتر، کارت شبکه، VLAN ها، virtual interfaces ها، sub-interface ها می باشد.
Volume: هر دیسک منطقی با لاجیکال که تحت مانیتورینگ است.

NPM دارای سطوح مجوز زیر است:
SL100- SL250- SL500- SL2000- SLX

SL100: تا 100 node، 100 اینترفیس، 100 Volume که در مجموع 300 المان می شود.
SL250: تا 250 node، 250 اینترفیس، 250 Volume که در مجموع 750 المان می شود.
SL500: تا 500 node، 500 اینترفیس، 500 Volume که در مجموع 1500 المان می شود.
SL2000: تا 2000 node، 2000 اینترفیس، 2000 Volume که در مجموع 6000 المان می شود.
SLX: غول آخر لایسنس NPM است و با این لایسنس المان ها تقریبا ناحدود هستند. با بازه زمانی polling پیشفرض می تواند حداکثر 12000 المان (مجموع Node ها ، اینترفیس ها و Volume ها) را تحت مانیتورینگ لحاظ کند. برای مانیتورینگ بیش از 12000 المان باید از additional polling engine یا APE استفاده کنید که هر APE به لایسنس نیاز دارد.


نکته: با افزایش المان های شبکه به NPM حجم دیتابیس هم متعاقبا افزایش خواهد یافت.


لایسنس NPM با سایر محصولات SolarWinds

لایسنس NPM تان با سایر مجوزهای SolarWinds شما ارتباط متقابل دارد. به عنوان مثال، اگر یک NPM SL500 (500 node و 500 Volume) با SAM AL150 نصب کرده اید، می توانید موارد زیر را مانیتورینگ کنید:

650 nodes (500 NPM nodes + 150 SAM nodes)
650 volumes (matching the node count)
500 interfaces monitored with SNMP
150 component monitors
An unlimited number of interfaces polled using WMI

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.