خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آیا می توانید معمای کلاه زندانی را حل کنید؟

آیا می توانید معمای کلاه زندانی را حل کنید؟
نویسنده : امیر انصاری
در این فیلم آموزشی یک معمای خیلی جالب علمی برای شما مطرح می شود. هر چند پاسخ معما در انتهای فیلم داده می شود، اما در فیلم توصیه شده است که قبل از دیدن پاسخ ابتدا فیلم را متوقف کنید و سعی کنید تا خودتان معما را حل کنید. حالا به پاسخ صحیح نگاه کنید و میزان IQ خودتان را بسنجید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارمتن زیر نویس فیلم :

شما و نه نفر دیگر
توسط اربابان فوق هوشمند فضایی،
بازداشت شده اید.
به نظر فضایی ها، آدمها خیلی خوشمزه هستند،
اما تمدن آنها خوردن موجودات منطقی و
دارای توانایی همکاری را منع می کند.
متاسفانه، آنها درمورد شما مطمئن نیستند،
پس تصمیم می گیرند تا شما را امتحان کنند.
بوسیله نرم افزار مترجم کیهانی،
فضایی نگهبان به شما می گوید:
شما در یک صف، رو به جلو و بر اساس قد
قرار خواهید گرفت
بنابراین هر کدام از شما تمام افراد جلوی
خود را می بیند.
شما نمی توانید پشت سر خود را نگاه کنید
یا از صف خارج شوید.
روی سر هرکدام از شما یک کلاه سیاه یا سفید
قرار داده خواهد شد
که به صورت تصادفی انتخاب می شود،
و من به شما نمی گویم
از هر رنگ چند نفر در صف هستند.
زمانی که من گفتم شروع کنید، هرکدام از شما
باید رنگ کلاه خود را حدس بزند
از نفر آخر صف شروع می کنیم و تا سرصف
ادامه می دهیم.
و حتی خیال استفاده از کلمه ای غیر از
سیاه و سفید را هم نکنید
یا اینکه به نحوی علامت بدهید، یا صدایتان
را بم و زیر یا بلند و کوتاه کنید؛
در این صورت بلافاصله خورده خواهید شد.
اگر حداقل نه نفر درست حدس بزند،
همه شما آزاد می شوید.
پنج دقیقه فرصت دارید تا بحث کنید
و نقشه ای بکشید،
و بعد من شما را به صف می کنم،
به هر کس کلاهی می دهم، و شروع می کنیم.
آیا می توانید تدبیری بیاندیشید
که جان همه را نجات دهد؟
حالا ویدیو را متوقف کنید تا خودتان بتوانید
راه حل را پیدا کنید.
جواب در: ۳
جواب در: ۲
جواب در: ۱
راه حل در این است که
فردی که آخر صف ایستاده
و می تواند کلاه بقیه را ببیند می تواند
از کلمات "سیاه" و "سفید"
برای تبادل اطلاعات رمزگذاری شده
استفاده کند.
خوب چه مفهومی می تواند
در آن دو کلمه گنجانده شود
که به همه برای تشخیص رنگ کلاهشان کمک کند؟
این نمی تواند تعداد همه کلاههای
سیاه یا سفید باشد.
مقادیر مورد نیاز بیشتر از دو تا هستند،
اما چیزی که تنها دو مقدار دارد،
زوج یا فرد بودن تعداد است،
که یا زوج هستند یا فرد.
خوب پس راه حل در این است که توافق کنیم
که اولین نفر،
مثلا اگر تعداد کلاههای سیاه فرد بود بگوید
"سیاه"
یا اگر تعداد کلاههای سیاه زوج بود بگوید
"سفید".
خوب بیایید ببینیم اگر کلاه ها
اینطوری تقسیم شده باشند چطور می شود.
بلند ترین اسیر سه کلاه سیاه در برابر خود
می بیند،
خوب پس می گوید "سیاه"، و با این کار به همه
می فهماند تعداد کلاه های سیاه فرد است.
رنگ کلاه خود را اشتباه می گوید
اما اشکالی ندارد
چون در مجموع شما اجازه دارید یک جواب
اشتباه بدهید.
اسیر دوم هم تعداد
کلاههای سیاه را فرد می بیند،
پس متوجه می شود که کلاه خودش سفید است،
و درست جواب می دهد.
اسیر سوم تعداد کلاههای سیاه را
زوج می بیند،
پس می فهمد که کلاه خودش
یکی از کلاههای سیاهی بوده
زندانیان قبلی دیده اند.
زندانی چهارم این را می شنود و می فهمد
که باید تعداد کلاههای سیاهی که می بیند
زوج باشد
چون یکی پشت سرش بود.
اما فقط یکی می بیند، پس نتیجه می گیرد
که کلاه خودش هم سیاه است.
پنج زندانی بعدی به دنبال تعداد فرد
کلاه سیاه هستند،
که می بینند، و متوجه می شوند که کلاه
خودشان سفید است.
و حالا نوبت خود شما است که سر صف هستید.
اگر اسیر نهم
تعداد کلاه سیاهی که می بیند فرد باشد،
تنها یک معنی خواهد داشت.
شما خواهید دید که این روش برای هر ترتیب
ممکن از کلاه ها قابل استفاده است.
زندانی اول ممکن است به احتمال ۵۰%
رنگ کلاه خود را اشتباه حدس بزند،
اما اطلاعاتی که درباره زوج یا فرد بودن
تعداد کلاه ها به سایرین می دهد
بقیه را قادر می سازد تا از درستی حدس خود
مطمئن باشند.
هرکس با انتظار برای دیدن تعدادی فرد یا زوج
از رنگی به خصوص شروع می کند.
اگر تعدادی که در مقابل خود میبیند با
اطلاعات هم خوانی نداشته باشد،
به این معنی است که رنگ کلاه خودش
از همان رنگ است، و این هربار که
کسی زوج یا فرد بودن کلاه ها را عوض کند،
اتفاق میافتد.
خوب همین بود، می توانید بروید.
اینطور که به نظر می رسد این فضایی ها
گرسنه می مانند،
یا برای دزدیدن موجوداتی پیدا می کنند که
کمتر منطقی باشند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز