خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 2، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 2، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
جمله های کلامی زیر را به صورت عبارت جبری نشان دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  • هر عدد به توان یک برابر خودش می شود: \(a^1 = a\)
  • یک به توان هر عدد برابر یک می شود:
  • مجذور هر عدد؛ یعنی آن عدد به توان \(2\): \(a \text{مجذور } =\)
  • مکعب یک عدد؛ یعنی آن عدد به توان \(3\): \(x \text{مکعب } =\)
  • صفر به توان هر عدد به جز صفر برابر است با:

پاسخ


  • هر عدد به توان یک برابر خودش می شود: \(a^1 = a\)
  • یک به توان هر عدد برابر یک می شود: \(1^n=1\)
  • مجذور هر عدد؛ یعنی آن عدد به توان \(2\): \(a \text{مجذور } = a^2 \)
  • مکعب یک عدد؛ یعنی آن عدد به توان \(3\): \(x \text{مکعب } = x^3\)
  • صفر به توان هر عدد به جز صفر برابر است با: \(0^n = 0\) در صورتیکه \(n =0\) نباشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.