خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
مقدار عبارت \(3^n\) را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

پاسخ


تمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتمنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.