خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
حاصل عددهای \(2^1\)، \(2^2\)، \(2^3\)، \(2^4\)، \(2^5\) را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد مناسبی برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوۀ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید \(2^6\) یا \(2^7\) را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
2^1=2\\
2^2=4\\
2^3=8\\
2^4=16\\
2^5=32
$$
تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

$$
2^6=64\\
2^7=128\\
2^8=256
$$
از آنجا که با بالا رفتن توان، اعداد به سرعت بزرگ و بزرگ تر می شوند، نشان دادن آنها در دفتر با مقیاس اصلی، شدنی نیست. در واقع ابعاد دفتر کافی نیستند.

بیشتر بدانید: در سیستم های کامپیوتری با تغییر دادن مقیاس می توان اعداد خیلی بزرگ تری را هم به صورت نمودار ستونی نشان داد. به عنوان مثال تصویر زیر تا \(2^9 = 512\) را نشان می دهد که به کمک یک نرم افزار ترسیم شده است.
تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتمنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.