خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کار در کلاس 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
روش محاسبه را توضیح دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
$$


2^8 + 8^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 + 8 \times 8
$$

پاسخ


ابتدا توان ها را محاسبه می کنیم. از آنجا که توان به معنای تعداد دفعات ضرب یک عدد در خودش می باشد، توان تبدیل به ضرب می شود و ضرب ها را محاسبه می کنیم. در نهایت عملیات جمع را انجام می دهیم.
$$
2^8 + 8^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 + 8 \times 8 = 256 + 64 = 320
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.