خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
به جای \(n\) عددهای \(1\) تا \(5\) را قرار دهید و دو عبارت \(4^n\) و \(n^4\) را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

برای \(n=10\) کدام یک بزرگ تر از دیگری است؟

پاسخ


\(n\)
\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
\(5\)
\(4^n\)
\(4^1=4\)
\(4^2=16\)
\(4^3=64\)
\(4^4=256\)
\(4^5=1024\)
\(n^4\)
\(1^4=1\)
\(2^4=16\)
\(3^4=81\)
\(4^4=256\)
\(5^4=625\)

برای \(n=10\) کدام یک بزرگ تر از دیگری است؟
در \(n=10\) داریم:
$$
4^{10} = 1,048,576\\
10^4 = 10,000\\
4^{10} \gt 10^4
$$


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.