خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
با باز کردن عبارت توان دار، جواب را ساده تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
3^4 = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9=9^2\\
2^6=\\
4^4=\\
5^4=
$$

پاسخ


$$
3^4 = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9=9^2\\
2^6= 2^3 \times 2^3=8 \times 8=8^2 \\
4^4=4^2 \times 4^2=16 \times 16=16^2\\
5^4=5^2 \times 5^2=25 \times 25=25^2
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.