خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


گام به گام ریاضی هشتم همراه با پاسخ تشریحی

گام به گام ریاضی هشتم همراه با پاسخ تشریحی
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا قصد داریم کلیۀ تمرینات کتاب ریاضی هشتم را همراه با پاسخ تشریحی آنها بیاوریم. فهرست مطالب در ادامه آمده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



فصل 1 عددهای صحیح و گویا



فصل 2 عددهای اول



فصل 3 چندضلعی ها



فصل 4 جبر و معادله



فصل 5 بردار و مختصات


 • درس اول: جمع بردارها
 • درس دوم: ضرب عدد در بردار
 • درس سوم: بردارهای واحد مختصات
 • مرور فصل 5

فصل 6 مثلث


 • درس اول: رابطۀ فیثاغورث
 • درس دوم: شکل های هم نهشت
 • درس سوم: مثلث های هم نهشت
 • درس چهارم: هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه
 • مرور فصل 6

فصل 7 توان و جذر


 • درس اول: توان
 • درس دوم: تقسیم اعداد توان دار
 • درس سوم: جذر تقریبی
 • درس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
 • درس پنجم: خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها
 • مرور فصل 7

فصل 8 آمار و احتمال


 • درس اول: دسته بندی داده ها
 • درس دوم: میانگین داده ها
 • درس سوم: احتمال یا اندازه گیری شانس
 • درس چهارم: بررسی حالت های ممکن
 • مرور فصل 8

فصل 9 دایره


 • درس اول: خط و دایره
 • درس دوم: زاویه های مرکزی
 • درس سوم: زاویه های محاطی
 • مرور فصل 9



نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز