خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


رفع ارور error code 2049 هنگام نصب Camtasia

رفع ارور error code 2049 هنگام نصب Camtasia
یکی از ارورهایی که در زمان نصب نرم افزار Camtasia، خصوص در ورژن Camtasia 2021 ممکن است با آن مواجه شوید، خطای Camtasia error code 2049 می باشد. در این مطلب به راه حل نصب آن که بسیار ساده است می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
همانطور که در ارور هم مشخص شده، خطا مربوط به نرم افزار WebView2 Runtime می باشد. این ابزار را را روی سیستم تان باید نصب کنید.رفع ارور error code 2049 هنگام نصب Camtasia
در ارور، روی لینک here که با رنگ آبی مشخص شده کلیک کنید(که ترجیحا روی همین لینک آبی here کلیک کنید) و یا به این لینک مراجعه کنید.
سپس از بخش Evergreen Bootstrapper روی دکمه Download کلیک کنید.

رفع ارور error code 2049 هنگام نصب Camtasia
بدین ترتیب پاپاپ Download the Evergreen WebView2 Runtime Bootstrapper ظاهر می شود که در اینجا باید با MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS موافقت کنید. برای این انجام این موافقت دکمه Accept and Download را کلیک کنید.

رفع ارور error code 2049 هنگام نصب Camtasia
یک فایل کوچک دانلود می شود. فایل را اجرا کنید و منتظر بمانید تا دانلود و نصب آن تکمیل شود. در طول مدت نصب، اینترنت سیستم شما باید برقرار باشد.
پس از اتمام کار، نرم افزار Camtasia را نصب کنید.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز