خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


درس اول: یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

درس اول: یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا فهرست فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های درس اول از فصل 2 ریاضی هشتم را می بینید. برای مشاهدۀ پاسخ هر فعالیت، کار در کلاس و یا تمرین بر روی آن کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردرس اول: یادآوری عددهای اول

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.