خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
مانند نمونه ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده های اول بنویسید. (تجزیه کنید).فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

پاسخ


فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

اعداد \(11\)، \(7\) و \(5\) عدد اول می باشند، بنابراین تنها شمارندۀ اول آنها، خودشان می باشند.

هر عدد طبیعی و بزرگ تر از یک، که هیچ شمارندۀ طبیعی به جز یک و خودش نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.