خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


درس چهارم: زاویه های داخلی، فصل 3، ریاضی هشتم

درس چهارم: زاویه های داخلی، فصل 3، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا فهرست فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های درس چهارم از فصل 3 ریاضی هشتم را می بینید. برای مشاهدۀ پاسخ هر فعالیت، کار در کلاس و یا تمرین بر روی آن کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردرس چهارم: زاویه های داخلی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.