خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


نحوه پیکربندی default route در روترهای سیسکو

نحوه پیکربندی default route در روترهای سیسکو
برای ثبت default route به عنوان یک static route، در حالت global configuration mode کار را دنبال کنید. اگر روتر برای بسته اطلاعاتی که به دستش می رسد مسیر مشخصی نداشته باشد، بسته را برای Default Route ارسال می کند(البته اگر در روتر، Default Route پیکربندی شده باشد).

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
Syntax مربوط به default route به صورت زیر می باشد:(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop

تنها کاری که باید انجام دهید این است که آدرس شبکه و subnet mask در دستور پیکربندی static route را "0.0.0.0" تنظیم کنید. مثلا:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.1

اگر default route را در جدول مسیریابی روتر سیسکو ثبت کنیم، جدول مسیریابی مانند مثال زیر خواهد بود.

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 200.0.0.2 to network 0.0.0.0
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
200.0.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.0.0.0/30 is directly connected, Serial1/0
C 200.0.0.2/32 is directly connected, Serial1/0
C 192.168.21.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.3.3.0 [110/11] via 192.168.32.3, 00:00:06, Ethernet0/3
O IA 10.1.1.0 [110/20] via 192.168.21.1, 00:00:06, Ethernet0/1
[110/20] via 192.168.12.1, 00:00:08, Ethernet0/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, Ethernet0/2
C 192.168.32.0/24 is directly connected, Ethernet0/3
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.0.0.2

هنگامی که یک default route در جدول مسیریابی ثبت می‌شود، در آخر Default route یا مسیر پیشفرض با S* نشان داده شده است. اگر بسته به دست روتر برسد و روتر برای آن بسته اطلاعاتی مسیر در جدول مسیریابی خود نداشته باشد، به Default Route خود نگاه خواهد کرد و آن را برای آن آدرس ارسال می کند.
برای حذف default Route از جدول مسیریابی روتر، کافیست در ابتدای دستور افزودن default Route که بالاتر آن را اضافه کردیم، یک no اضافه کنیم و سپس با Enter کردن خواهید دید که default Route از جدول مسیریابی روتر حذف می شود.

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.1


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز