خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دستور show processes در سیسکو

دستور show processes در سیسکو
اگر دستگاه سیسکو در حال استفاده بسیار زیاد از منابع CPU است، می‌توانیم از دستور show processes برای فهرست کردن تمام فرآیندهای در حال اجرا و تعیین علت مشکل استفاده کنیم. این دستور لیستی از فرآیندهای فعال را به همراه شناسه فرآیند مربوطه، اولویت، زمان استفاده از CPU، تعداد دفعات فراخوانی و سایر اطلاعات به شما می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارR1#show processes

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Csp 602F3AF0 0 1627 0 2600/3000 0 Load Meter
2 Lwe 60C5BE00 4 136 29 5572/6000 0 CEF Scanner
3 Lst 602D90F8 1676 837 2002 5740/6000 0 Check heaps
4 Cwe 602D08F8 0 1 0 5568/6000 0 Chunk Manager
5 Cwe 602DF0E8 0 1 0 5592/6000 0 Pool Manager
6 Mst 60251E38 0 2 0 5560/6000 0 Timers
7 Mwe 600D4940 0 2 0 5568/6000 0 Serial Backgrou
8 Mwe 6034B718 0 1 0 2584/3000 0 OIR Handler
9 Mwe 603FA3C8 0 1 0 5612/6000 0 IPC Zone Manage
10 Mwe 603FA1A0 0 8124 0 5488/6000 0 IPC Periodic Ti
11 Mwe 603FA220 0 9 0 4884/6000 0 IPC Seat Manage
12 Lwe 60406818 124 2003 61 5300/6000 0 ARP Input
13 Mwe 60581638 0 1 0 5760/6000 0 HC Counter Time

خط اول خروجی میزان استفاده از CPU را برای 5 ثانیه، 1 دقیقه و 5 دقیقه آخر نشان می دهد.
در ادامه توضیحاتی را مربوط به سایز فیلدهای خروجی در دستور فوق را می توانید مشاهده کنید.

PID : شناسه فرآیند یا Process ID
Q : اولویت فرآیند صف یا process queue priority، مقادیر ممکن عبارتند از: C (بحرانی یا critical)، H (بالا یا High)، M (متوسط یا medium) و L (کم یا low).
Ty : تست زمانبندی scheduler test مقادیر ممکن عبارتند از: * (در حال حاضر در حال اجرا)، E (در انتظار یک رویداد)، S (آماده اجرا، پردازشگر به طور مختار رها شده)، rd (آماده برای اجرا، شرایط wakeup رخ داده است)، we (در انتظار یک رویداد)، sa (خواب تا یک زمان مطلق)، si (sleeping برای یک بازه زمانی)، sp (خواب یا sleeping برای یک بازه زمانی)، st (خواب تا زمان منقضی شدن تایمر)، hg (هنگ یا hung؛ فرآیند دیگر هرگز اجرا نخواهد شد)، xx (مرده یا dead: فرآیند خاتمه یافته است، اما هنوز حذف نشده است).
PC: شمارنده برنامه جاری.
Runtime: زمان پردازنده یا CPU time ای که فرآیند از آن استفاده کرده است.
Invoked: تعداد دفعاتی که فرآیند فراخوانی شده است.
microSecs: زمان CPU برای هر فراخوانی فرآیند.
TTY - ترمینالی که فرآیند را کنترل می کند.
Process نام فرآیند را نشان می دهد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز